sobota 6. října 2012

Láska je Zákon ... Láska pod Vůlí ....


Dělej, co Ty chceš, ať je cele Zákon.
Láska je zákon, láska pod Vůlí…
(Book of Law – Mistr Therion)

„Existoval strašlivý rub věcí, když člověk přišel o rozum,
tak jej spatřil, zemřít znamenalo hnát šílenství až po nejkrajnější mez
a nechat se pohltit“   (Jean Paul Sartre – Slova)


Rituál jediného Boha nového, Aeonu Ra – Hoor Khuita,
Oslava Sjednocení a nekonečné Lásky Hadita a Nuit.
Had! Toť zjevení Nuit…

Denně jsem bývala svědkem obřadů,
jejichž smysl mi unikal.


V maličké Svatyni obklopené bachratými pomníky trvalosti,
Ach jsouc si tak podobné, viděli již tolikrát mé zrození. I smrt !
Jsem nekonečnem z masa a kostí.
Láska a nenávist jsou rub a líc téže mince!
Člověk ale nemůže zároveň chtít Nenávidět a Líbit se.


Trvalost Svátosti ovšem zaručuje klidnou budoucnost.
Právě tak klidnou, jako byla minulost…
A dětské blábolení se změnilo v Umění Fugy
Je to Duch? Kdo stále popírá?
Nepřestávám se Vytvářet, jsem Dárce i Dar.
Tys lepší než Já.
Ty bys mě nebyl přežil, Já tě přežívám!!
Uprostřed hvězd, sama Hvězdou, centrem svého Systému,
u Pramene života hledám Vše, co bych mohla Přijmout.
I hrob, jenž se pro mne chystá.

Co na tom? Všechny Pythie jsou mrtvé, a my odešli z Théb,
Již dávno. Všechny děti jsou jen zrcadly další Smrti.
Není mi přáno ani to křehké potěšení z vlastní pýchy!Vzývám Tebe mocný pane Nového úsvitu přijivšího za rovnodennosti Bohů
Na východě Světa. Mocný Ra-Hoor-Khuite, můj pane jenž
Dává mi svobodu dospělosti: Dělej co Ty chceš ať je cele zákon!
Ó děkuji ti, Pane světů Abrahadabra, symbolu Ankhu a kříže v Kruhu,
Za věčnou přízeň Pravdy ukryté v temnotách hlubin mého chápání Světa!

Temnoty hlubin každý chápe po svém,

ony však pronáší Ty skutečné věštby!

 

Vzala jsem na sebe přestrojení dětství, zálibu v překvapeních
a v nečekaných obratech. Jsem prorokem dětinské budoucnosti.

Mé osiření však budiž Ctností!
Jsme děti zázraků, nikoli dcery a synové Mrtvých!
Dobrý Otec ovšem neexistuje.
Neviňme ovšem Muže, jen prohnilá otcovská pouta
A jejich Pravidla…
Náš smutný úděl ovšem tvoří základy vlastní důležitosti!
A vynucuje si úctu!Poroučet a poslouchat je jedno a totéž.
Jsem zde, i nejsem, má extáze je vaší extází, má smrt zabije i Vás!
Bůh je ovšem stále přítomen a pouhá naše přítomnost
Jej naplňuje nadšením…
A my, plni chvějící se něhy, zdvořilé radosti, nechutné nenávisti
A zhýralé lásky jsme stále zbožňováni Bohem s vousem Otce…

Dosud nikdo nikdy neprohlašoval svůj rozmar
za můj zákon.
Již však neznáme násilí ani nenávisti…
Neboť nyní vše jen Jedno jest, nerozlišitelné svoji podstatou,
vytvářeno z jednoty do mnohosti pouze rozdílností Slov,
jenž To popisují…


Já pozdravuji a evokuji tvoji přítomnost Ra-Hoor-Khuite!


Vznešená a upřímná marnivosti, ženo s modrými víčky, polib mne!
Dělej, co ty chceš, je cele zákon!
Láska je zákon, láska pod vůlí….
© Myšpule z údolí kamenných lebek

v podivném roce LP 2012.


Žádné komentáře:

Okomentovat